Taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje www.auviras.lt taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Ši Pirkimo-Pardavimo sutartis (toliau - "Taisyklės") yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau - "PIRKĖJAS") ir UAB "AUVIRAS" (toliau - "PARDAVĖJAS") tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę PIRKĖJUI įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje 
www.auviras.lt
1.2. Sutartis tarp PIRKĖJO ir PARDAVĖJO sudaroma vadovaujantis 2001 m. Rugpjūčio 17 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 "
Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant  ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo".  
1.3. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.3.3. juridiniai asmenys;
1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
1.4. Pirkėjas, akceptuodamas Taisykles, patvirtina, kad, remiantis Taisyklių 1.3. punktu, jis turi teisę pirkti prekes 
www.auviras.lt internetinėje parduotuvėje.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
2.1. Sutartis tarp PIRKĖJO ir PARDAVĖJO laikoma sudaryta nuo to momento, kai PIRKĖJAS paspaudžia mygtuką "Pirkti", patvirtindamas prekių krepšelyje esančių prekių užsakymą. Iškart po užsakymo išsiuntimo PIRKĖJAS gauna PARDAVĖJO patvirtinimą, kad užsakymas gautas ir priimtas. Pirkimo sutartis įsigalioja, kai PIRKĖJAS gauna patvirtinimą apie prekių išsiuntimą arba gauna prekes. 
2.2. Kiekviena sutartis sudaryta tarp PARDAVĖJO ir PIRKĖJO yra saugoma 
www.auviras.lt internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

3. PIRKĖJO teisės 
3.1. PIRKĖJAS turi teisę pirkti prekes
 www.auviras.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.
3.2. 
PIRKĖJAS turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su 
www.auviras.lt internetine parduotuve, pranešdamas apie tai PARDAVĖJUI raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo daikto pristatymo dienos.
3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise PIRKĖJAS gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
3.4. Jei PIRKĖJAS nepraneša PARDAVĖJUI apie užsakymo atsisakymą taip kaip nurodyta 3.2. punkte, PARDAVĖJAS turi teisę anuliuoti užsakymą apie tai iš anksto nepranešęs PIRKĖJUI. 

4. PIRKĖJO įsipareigojimai
4.1. PIRKĖJAS privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. PIRKĖJAS privalo padengti išlaidas, susijusias su grąžinamos prekės transportavimu, jeigu prekė grąžinama ne dėl PARDAVĖJO kaltės: prekės pakuotė nepažeista, prekė savo savybėmis atitinka nurodytą 
www.auviras.lt internetinėje parduotuvėje.
4.3. PIRKĖJAS įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei PIRKĖJAS praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai PARDAVĖJĄ skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
4.4. Jeigu pasikeičia PIRKĖJO registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
4.5. PIRKĖJAS, naudodamasis 
www.auviras.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5. PARDAVĖJO teisės
5.1. Jei PIRKĖJAS bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, PARDAVĖJAS turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti PIRKĖJO registraciją.
5.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, PARDAVĖJAS gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę PIRKĖJUI.
5.3. PARDAVĖJAS turi teisę iš anksto nepranešęs PIRKĖJUI anuliuoti jo užsakymą, jeigu PIRKĖJAS, pasirinkęs jam priimtiną apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

6. PARDAVĖJO įsipareigojimai 
6.1. PARDAVĖJAS įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti PIRKĖJUI galimybę naudotis internetinės parduotuvės 
www.auviras.lt teikiamomis paslaugomis.
6.2. PARDAVĖJAS įsipareigoja gerbti PIRKĖJO privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.
6.3. Pristatyti PIRKĖJO užsakytas prekes, nurodytu adresu Lietuvoje per 
www.auviras.lt internetinėje parduotuvėje nurodytą pristatymo dienų skaičių nuo apmokėjimo už prekes dienos. 
6.4. PARDAVĖJAS, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas PIRKĖJUI pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę.
PIRKĖJUI atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti PIRKĖJUI sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas. 

7. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai.
7.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodomos eurais su PVM.
7.2. Kainose nėra įskaičiuotas pristatymo įkainis. 
7.3. Atsiskaitymas už užsakytas prekes vykdomas PARDAVĖJO bendrai su „PAYSERA“ teikiamais atsiskaitymo būdais, tiesioginiu bankiniu pinigų pervedimu į PARDAVĖJO sąskaitą arba išskirtinais atvejais PARDAVĖJO prekybos taškuose.
 

8. PIRKĖJAS, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pristatymo būdą, t.y. pasinaudoti PARDAVĖJO įgalioto atstovo teikiama prekių pristatymo paslauga arba atsiimti prekes PARDAVĖJO prekybos taškuose.
8.2. Prekės pristatomos užsakymo duomenyse nurodytu adresu. PARDAVĖJAS arba PARDAVĖJO įgaliotas atstovas neatsako ir netikrina ar prekes atsiima būtent užsakyme paminėtas asmuo. Tai PIRKĖJO atsakomybė.
8.3. Prekių pristatymo metu PIRKĖJAS privalo kartu su PARDAVĖJU ar PARDAVĖJO įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę.
8.4. Pastebėjęs Siuntos pažeidimą, PIRKĖJAS privalo tai atžymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje), bei surašyti laisvos formos Siuntos pažeidimo aktą. PIRKĖJUI pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) be pastabų, laikoma, kad Siunta perduota tvarkinga.
8.5. Prekių, kurių suma iki 250 Euro pristatymas visoje Lietuvoje kainuoja 4,99 Eurai. Prekės, kurių suma virš 250 Euro pristatomos nemokamai. Prekių pristatymas į Kuršių neriją visais atvejais papildomai kainuoja 39,00 Eurų. Atsiimant prekes PARDAVĖJO prekybos taškuose (t.y. Raudondvario pl. 116, KAUNE, Šilutės pl. 5B, KLAIPĖDOJE, J. Kubiliaus g. 23, VILNIUJE, Metalistų g. 2, ŠIAULIAI), prekių pristatymas KAUNE ir VILNIUJE nekainuoja, o KLAIPĖDOJE ir ŠIAULIUOSE galima nemokama atsiimti prekes nuo 100 eurų.
8.6. Prekių, kurių suma iki 500 Euro pristatymas visoje Latvijoje kainuoja 9,99 Euro, iki 750 Euro visoje Estijoje kainuoja 14,99 Euro. Prekės, kurių suma virš 500 Euro Latvijoje ir virš 750 Euro Estijoje pristatomos nemokamai. 

Visais atvejais taikoma papildoma prekių (BANNER, START, HELVI ir kitų sumoje iki 115 eurų) 8,50 euro pristatymo iš Druskininkų sandėlio kaina.
Visais atvejais taikoma papildoma prekių (DURACELL, EXIDE, McGARD ir kitų sumoje iki 155 eurų) 15,00 eurų pristatymo iš Rygos sandėlio kaina.
Visais atvejais siunčiant Ultimatron ir/ar Olalitio LiFePo4 akumuliatorius (UN3480) iš arba į Prancūziją gali būti taikomas papildomas iki 115 eurų mokestis.
Visais atvejais siunčiant Forster LiFePo4 akumuliatorius (UN3480) iš arba į Vokietiją gali būti taikomas papildomas iki 195 eurų mokestis.      
8.7. Užsakytas prekes iš prekybos taškų būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, skaičiuojamas nuo www.auviras.lt patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento.

9. Prekių grąžinimas ir keitimas
9.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 "
Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo".
9.2. Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
9.2.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
9.2.2. prekė turi būti PIRKĖJO nesugadinta;
9.2.3. prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė. Šiuo atveju taikoma ne prekių grąžinimo bet garantijos taisyklės);
9.2.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo PIRKĖJO gauta;
9.2.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas);
9.3. Prekes galima grąžinti į mūsų ir partnerių parduotuves - Raudondvario pl.116, KAUNAS - Šilutės pl. 5b, KLAIPĖDA - J. Kubiliaus g. 23, VILNIUS ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gavimo dienos. 
9.4. Mes galime paimti grąžinamą prekę iš nurodytos vietos. Šiuo atveju PIRKĖJAS turi užtikrinti prekių grąžinimą suderintu su kurjeriu laiku
. Pirkėjui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos.
9.5. Pinigai už grąžintą kokybišką prekę grąžinami per 14 (keturiolika) dienų nuo informacijos apie pageidavimą grąžinti raštiško pateikimo su sąlyga, kad prekė grąžinta pardavėjui.

10. Atsakomybė
10.1. PIRKĖJAS yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei PIRKĖJAS nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, PARDAVĖJAS neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
10.2. PIRKĖJAS atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
10.3. PIRKĖJAS atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei 
www.auviras.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis PIRKĖJO prisijungimo duomenimis, PARDAVĖJAS šį asmenį laiko PIRKĖJU.
10.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

11. Apsikeitimas informacija
11.1. PARDAVĖJAS visus pranešimus siunčia PIRKĖJO registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
11.2. PIRKĖJAS visus pranešimus ir klausimus siunčia PARDAVĖJO internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

12. Garantijos
12.1. Visoms prekėms, parduodamoms 
www.auviras.lt internetinėje parduotuvėje suteikiamos tokios pat garantijos, kurios suteikiamos prekes perkant įprastose parduotuvėse.

13. Baigiamosios nuostatos
13.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
13.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.