Reglamentas (ES) 2019/1148

Naujasis ES reglamentas labai riboja sieros rūgšties pardavimą

 Gerbiami verslo partneriai,

   Nauji 2021 metai vėl atneša keletą pokyčių ir naujovių. Norėtume pasinaudoti proga ir pranešti apie naująjį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/1148 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl prekybos sprogmenimis ir jų pirmtakų naudojimo. Deja, dabar šis įstatymas tiesiogiai paveiks mus, kaip akumuliatorių pardavėjusnes sieros rūgštis (CAS Nr. 7664-93-9) buvo įtraukta į priedą „Riboti sprogmenų pirmtakai“ kartu su kitomis cheminėmis medžiagomis.  

 SVARBU: Šis įstatymas akumuliatoriams apskritai netaikomas, nes jie laikomi gaminiu. Tai taikoma tik sieros rūgščiai, parduodamai urmu, pavyzdžiui, motociklų akumuliatorių elektrolito pakuotėms arba atskirai rūgščiai konteineriuose ir kt. Be to, išskiriami pardavimai galutiniams vartotojams (B2C) ir pardavimai komerciniams klientams (B2B). Su nauju įstatymu, kuris įsigalioja 2021 02 01, dabar draudžiama parduoti sieros rūgštį ir jos mišinius, kurių ribinė vertė yra didesnė kaip 15% masės, galutiniams B2C vartotojams. Pagal ES įstatymus, jiems įsigyti reikės specialaus leidimo. Tačiau tokia licencijavimo procedūra dar nėra numatyta Lietuvoje, o tai reiškia, kad  sieros rūgšties galutiniams vartotojams parduoti negalima. Tai reiškia, kad dabar visiakumuliatoriai, jei nėra užpildyti ir įkrauti gamykloje, dabar turi būti užpildyti vietoje. Pardavėjai apie šį įstatymą turi būti informuoti ir atitinkamai apmokyti. Sieros rūgštis galutiniam vartotojui urmu taip pat negali būti parduota. Šis įstatymas taip pat taikomas sieros rūgšties pardavimui B2B sektoriuje. Atitinkama informacija apie šį naują reglamentą turi būti perduota tiekimo grandinėje. Kad sieros rūgštis būtų naudojama tinkamai ir, kad pardavimai būtų įmanomi ateityje, deklaracija turi būti gauta iš kiekvieno komercinio kliento. ŠB2B kliento deklaracija galioja vienerius metus. Kad visus metus sklandžiai ir greitai būtų vykdomi Jūsų užsakymainusprendėme iš visų mūsų B2B klientų deklaracijos paprašyti metų pradžioje 

  Šią deklaraciją rasite priede. Mes paruošėme ją specialiai jums, kad ją būtų galima greitai ir lengvai pildyti. Įstatymo tikslas - dokumentuoti sieros rūgšties ir kitų potencialiai pavojingų produktų pardavimą ir, jei reikia, laiku nustatyti netinkamą naudojimą. Mes vykdome savo, kaip akumuliatorių didmenininko, įsipareigojimą, todėl norime gauti šią deklaraciją iš JūsųMes prašome Jūsų pagalbos, kad “erzinantys popieriai“ būtų sutvarkyti jau metų pradžioje. Užpildykite pridėtą deklaraciją, pasirašykite (tinka mobilus parašas) ir atsiųskite ją kaip galima greičiau. Tik taip, nepažeidžiant įstatymo, galėsime toliau tiekti akumuliatorius su rūgštinėmis pakuotėmis greitai ir be komplikacijų. Atsižvelkite į tai, kad taip pat turite pareigą perduoti šią informaciją tiekimo grandinėje. Atitinkamai informuokite savo darbuotojus ir prireikus gaukite deklaracijas iš savo verslo B2B klientų. Neparduokite sieros rūgšties galutiniams vartotojams (akumuliatoriaus užpildymas vietoje!!!). 

Su geriausiais linkėjimais 

UAB "AUVIRAS" administracija

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/1148 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl prekybos sprogmenimis ir jų pirmtakų naudojimo (pilna).

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/1148 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl prekybos sprogmenimis ir jų pirmtakų naudojimo (santrauka, liečianti prekybą akumuliatoriais).