Ritar power


Kodas Pavadinimas Kaina Sena kaina Vnt.  
RIT-EV12-22 RITAR EV12-22 12V 22Ah AGM VRLA akumuliatorius 47,50 €
RIT-EV12-14 RITAR EV12-14 12V 14Ah AGM VRLA akumuliatorius 36,10 €
RIT-OPZV2600 RITAR OPzV 2V 600Ah GEL VRLA akumuliatorius 168,50 € 240,80 €
RIT-DG12-33 RITAR DG12-33 12V 33Ah GEL VRLA akumuliatorius 87,40 €
RIT-EV12-75 RITAR EV12-75 12V 75Ah AGM VRLA akumuliatorius 163,40 €
RIT-EV12-110 RITAR EV12-110 12V 110Ah AGM VRLA akumuliatorius 239,40 €
RIT-OPZV-60 RITAR OPzV 12V 60Ah GEL VRLA akumuliatorius 157,50 €
RIT-HR12-88W RITAR HR12-88W 12V 22Ah AGM VRLA akumuliatorius 42,30 € 45,60 €
RIT-HR12-38W RITAR HR12-38W 12V 9Ah AGM VRLA akumuliatorius 18,90 € 20,90 €
RIT-EV12-24 RITAR EV12-24 12V 24Ah AGM VRLA akumuliatorius 55,10 €
RIT-EV12-1XS RITAR EV12-100S 12V 100Ah AGM VRLA akumuliatorius 185,60 €
RIT-EV12-120 RITAR EV12-120 12V 120Ah AGM VRLA akumuliatorius 244,80 €
RIT-EV12-150 RITAR EV12-150 12V 150Ah AGM VRLA akumuliatorius 298,80 €
RIT-EV12-200 RITAR EV12-200 12V 200Ah AGM VRLA akumuliatorius 363,60 €
RIT-EV6-205 RITAR EV6-205 6V 206Ah AGM VRLA akumuliatorius 149,90 € 214,20 €
RIT-DG12-55 RITAR DG12-55 12V 55Ah GEL VRLA akumuliatorius 148,20 €
RIT-DG12-80 RITAR DG12-80 12V 80Ah GEL VRLA akumuliatorius 199,50 €
RIT-DG12-260 RITAR DG12-260 12V 260Ah GEL VRLA akumuliatorius 522,50 €
RIT-DC12-75C RITAR DC12-75C 12V 75Ah AGM VRLA akumuliatorius 175,10 € 195,70 €
RIT-DC12-1XC RITAR DC12-100 C12V 100Ah AGM VRLA akumuliatorius 219,60 € 231,80 €